Dutch

Last Updated on 7 mei 2024

Algemene voorwaarden

Welkom bij CB Productions!

Deze algemene voorwaarden schetsen de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van CB Productions, gelegen op https://www.ontwerpstudiobelgie.com Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert.

Blijf CB Productions niet gebruiken als u niet akkoord gaat met de voorwaarden die op deze pagina staan vermeld. De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer en alle Overeenkomsten: “Klant”, “U” en “Uw” verwijst naar u, de persoon die op deze website inlogt en voldoet aan de algemene voorwaarden van het Bedrijf. “Het Bedrijf”, “Onszelf”, “Wij”, “Onze” en “Ons” verwijst naar ons Bedrijf. “Partij”, “Partijen” of “Ons” verwijst naar zowel de Klant als onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van de betaling die nodig is om het proces van onze hulp aan de Klant op de meest geschikte manier uit te voeren met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de Klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten van het Bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende wetgeving van België. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij worden als onderling verwisselbaar beschouwd en daarom als verwijzingen naar hetzelfde.

Cookies  

Wij maken gebruik van cookies. Door CB Productions te bezoeken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid.   De meeste interactieve websites maken gebruik van cookies, zodat wij bij elk bezoek de gegevens van de gebruiker kunnen ophalen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken en het voor mensen gemakkelijker te maken onze website te bezoeken. Sommige van onze aangesloten/advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.  

Licentie

Tenzij anders vermeld, zal CB Productions en/of haar licentiegevers bezitten de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op CB Productions. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U heeft hier toegang toe vanuit CB Productions voor uw eigen persoonlijk gebruik, met inachtneming van de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.   Je moet niet:   Materiaal opnieuw publiceren van CB Productions Materiaal van CB Productions verkopen, verhuren of in sublicentie geven Reproduceer, dupliceer of kopieer materiaal van CB Productions Verdeel inhoud opnieuw vanuit CB Productions

Hyperlinks naar onze inhoud De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze website linken: Overheidsinstellingen; Zoekmachines; Nieuwsorganisaties; Distributeurs van onlinegidsen kunnen op dezelfde manier naar onze website linken als naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; En Systeembrede geaccrediteerde bedrijven, met uitzondering van non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en fondsenwervende liefdadigheidsgroepen die geen hyperlinks naar onze website mogen maken. Deze organisaties kunnen linken naar onze startpagina, naar publicaties of naar andere website-informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten en/of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij. We kunnen andere linkverzoeken van het volgende overwegen en goedkeuren   volgende soorten organisaties: • algemeen bekende consumenten- en/of zakelijke informatiebronnen; • dot.com-gemeenschapssites; • verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen; • distributeurs van onlinegidsen; • internetportals; • accountants-, advocaten- en advieskantoren; En • onderwijsinstellingen en brancheverenigingen. We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat: (a) de link ons niet in een ongunstige positie zou brengen voor onszelf of voor onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie heeft geen negatieve gegevens bij ons; (c) het voordeel voor ons uit de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert de afwezigheid van CB Productions en (d) de link bevindt zich in de context van algemene informatie over bronnen. Deze organisaties kunnen naar onze startpagina linken, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij. Als u een van de organisaties bent die in paragraaf 2 hierboven worden vermeld en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar CB Productions. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie en contactgegevens zoals evenals de URL van uw site, een lijst met alle URL's van waaruit u naar onze website wilt linken, en een lijst met de URL's op onze site waarnaar u wilt linken. Wacht 2-3 weken op een reactie. Erkende organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website maken: • Door gebruik van onze bedrijfsnaam; of • Door gebruik te maken van de uniforme resource locator waaraan gekoppeld is; of • Door gebruik te maken van een andere beschrijving van onze website waarnaar wordt gelinkt, die zinvol is binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de linkende partij. Het gebruik van het logo of ander artwork van CB Productions. is niet toegestaan voor koppelingen zonder een handelsmerklicentieovereenkomst. Uw privacy Lees het privacybeleid. Voorbehoud van rechten  Wij behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze Website te verwijderen. U stemt ermee in om op verzoek onmiddellijk alle links naar onze website te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het bijbehorende koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door voortdurend naar onze website te linken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze linkvoorwaarden en deze te volgen. Verwijdering van links van onze website Als u een link op onze website aantreft die om welke reden dan ook aanstootgevend is, kunt u op elk moment contact met ons opnemen en ons hiervan op de hoogte stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht om dat te doen of om rechtstreeks op u te reageren. Wij garanderen niet dat de informatie op deze website correct is, wij garanderen de volledigheid of nauwkeurigheid ervan niet; noch beloven wij ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website actueel wordt gehouden. Vrijwaring Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal: • onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten; • onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken beperken of uitsluiten; • onze of uw aansprakelijkheid beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of • sluit al onze of uw aansprakelijkheid uit die mogelijk niet is uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving. De beperkingen en verbodsbepalingen van aansprakelijkheid die in deze sectie en elders in deze disclaimer worden vermeld: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) zijn van toepassing op alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, uit onrechtmatige daad en wegens schending van wettelijke verplichtingen. Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden


CBPRODUCTIONS® - BE0723 751 345. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN


CBPRODUCTIONS® - BE0723 751 345. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN


CBPRODUCTIONS® - BE0723 751 345. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN